Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

MeetingRoomApp a GDPR

8.5.2018

V souvislosti s poskytováním produktů MeetingRoomApp zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které s účinností od 25. května 2018 nově podléhají ochraně zajištěné Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zvané GDPR.

Kdy jsme v pozici správce osobních údajů

Osobní údaje, jež od Vás v souvislosti s nabídkou výše uvedených produktů získáváme, jsou pouze ty nezbytné údaje, které pro další kontakt a plnění smlouvy potřebujeme, konkrétně jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail fyzické osoby zastupující Vás – našeho zákazníka, anebo z důvodu splnění našich právních povinností. Tyto osobní údaje získáváme především na základě kontaktního formuláře umístěného na našem webu (www.meetingroomapp.com) a sloužícího k učinění obchodní poptávky či objednávky našeho produktu, jehož prostřednictvím dojde k prvnímu kontaktu mezi námi, anebo prostřednictvím přímého nákupu přes náš web (https://www.meetingroomapp.com/shop/). Tyto údaje zpracováváme bez potřeby Vašeho souhlasu na základě nezbytnosti plnění smlouvy (tj. zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). K zajištění ochrany subjektů údajů, transparentnosti zpracovávání jejich osobních údajů a naplnění naší informační povinnosti (jako správce osobních údajů) ve smyslu čl. 13 GDPR jsou tyto subjekty v okamžiku poskytnutí svých osobních údajů informovány o tom, že jsou jejich osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem se tak děje a z jakého právního důvodu, a dále také o případných příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů za hranice Evropské unie.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet nebo používat náš produkt MeetingRoomApp Cloud, přejdete do webové aplikace cloud.meetingroomapp.com, kde se rozhodnete zaregistrovat – vytvoříte si svůj účet v naší aplikaci. Obdobná registrace je dostupná i z aplikace pro iPad a pro Android, které je možné stáhnout z Apple iTunes či Google Play. Registrace do systému a vytvoření uživatelského účtu je pro účely využívání produktu MeetingRoomApp Cloud nezbytná. Fyzická osoba, která Vás jako našeho zákazníka zastupuje a své osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo) pro účely registrace poskytne, je před zaregistrováním informována o zpracování jejích osobních údajů, jakož i o účelu, pro který se tak děje, právním důvodu, který nás k tomu opravňuje, a souvisejících skutečnostech tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů této osoby ve smyslu GDPR.

Rozhodnete-li se vyzkoušet náš produkt MeetingRoomApp Mini v demoverzi, můžete si ji stáhnout z Google Play prostřednictvím platného účtu u společnosti Google, anebo prostřednictvím našeho webu, kde nám opět fyzická osoba, která za Vás, našeho zákazníka, jedná, poskytne své osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a mail). Tyto údaje (mj.) musíme zpracovávat pro účely zaslání e-mailu s možností stažení demo verze aplikace, a dále pro evidenci kontaktů a informací o poptávce. Pokud začnete využívat naši demo verzi, ať už získanou prostřednictvím Google Play či našeho webu, zpracováváme osobní údaje této fyzické osoby (e-mail) za účelem prodeje a aktivace licencí k plné verzi aplikace v případě jejího nákupu. V případě stažení demo verze aplikace Mini z Google Play jsme stále v pozici správce osobních údajů, společnost Google pro nás však zpracovává osobní údaje na základě písemné zpracovatelské smlouvy uzavřené mezi námi, a to pouze v souladu s našimi pokyny (zde se společnost Google nachází v pozici zpracovatele), a z tohoto pohledu poskytuje dostatečné záruky ochrany subjektů údajů. Přesto však společnost Google ve vztahu k Vám, jakožto uživateli Google Play a zákazníkovi společnosti Google, vystupuje i jako správce osobních údajů fyzických osob (poskytnutých v uživatelském účtu pro účely nákupu aplikací).

Kdy jsme v pozici zpracovatele osobních údajů

MeetingRoomApp Cloud

Využíváte-li aplikaci MeetingRoomApp, pak se veškeré osobní údaje, které Vy i Vaši zaměstnanci použijete k zaznamenání Vašich naplánovaných schůzek (zejména jméno, přijmení, e-mail), a jejichž jste Vy správci, zobrazují v aplikaci MeetingRoomApp a fyzicky jsou uloženy ve Vašich systémech Office 365, Exchange nebo G Suite. Tyto údaje se tedy nenacházejí na našich serverech.

Veškeré osobní údaje, které se týkají schůzek jsou uloženy na zařízeních a jsou automaticky smazány po ukončení schůzky. Tyto informace jsou nezbytné pro správné fungování produktu.

MeetingRoomApp Mini

V souvislosti s používáním aplikace MeetingRoomApp Mini dochází ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob, které tuto aplikaci využívají (jméno, příjmení a pracovní e-mail), přičemž tato data jsou uložena ve Vašich systémech Office 365, Exchange nebo G Suite. Tyto informace se tedy také nenacházejí na našich serverech.

Pro synchronizaci a zápis do zařízení se využívá ActiveSync provider nebo kalendářová aplikace dostupná na vašem zařízení a jeho poskytovatelem je Výrobce zařízení nebo jeho Dodavatel. Pro další informace kontaktujte Výrobce zařízení nebo jeho Dodavatele.

Pro více informací nás kontaktujte na: [email protected]

© akurlee s.r.o.