Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Jak změnit vzhled pozadí aplikace – STYLEBOOK

20.7.2020

Začínáme

K úpravě vzhledu aplikace slouží záložky editoru Themes a Media Library v admin účtu. V záložce Themes je možné nakonfigurovat barevné schéma obrazovek, nahrát obrázek a logo, vybírat z light mode/dark modu, upravovat barvu písma (černá/bílá) a barevně upravovat statusy FREE, WAITING, BOOKED včetně aktivních položek.

Záložka Media Library slouží k nahrávání, ukládání a správě obrázků a firemních log určených na pozadí aplikace.

1. Přihlaste do Cloudové účtu

Klikněte do záložky Themes v levém sloupci Dashboardu. V horní liště obrazovky editoru jsou nastavena dvě výchozí témata Default a Dark Mode. Můžete pracovat přímo s nimi nebo vytvořte vlastní nové téma.

2. Vytvoření vlastního tématu

Pomocí tlačítka + Add umístěném v horní liště obrazovky vytvořte nové téma. Vytvářejte témata v souladu s brandingem nebo v rámci kreativy tvořte nové vizuály. Množství vlastních témat je neomezený.

Od bodu č. 2 můžete jednotlivé kroky návodu libovolně přeskakovat a úpravy provádět kdykoliv v průběhu tvorby vlastního designu.

3. Nahrání fotky a loga do pozadí aplikace

Pomocí tlačítka SELECT nahrajte obrázek, logo z počítače nebo z Media Library. V nápovědě tlačítek jsou uvedeny správné formáty dat pro horizontální a vertikální zobrazení.

4. Barevné schéma aplikace

Barevné schéma Light nebo Dark Mode nastavte v APPEARANCE jednoduchým přepnutím na požadovaný mód.

5. Barevné pozadí statusů a jeho průsvitnost

  • Ve sloupci BACKGROUND vybírejte ze škály barev nebo nastavte vlastní kód barvy * u statusů FREE, WAITING, BOOKED. Náhled nastavení barev u jednotlivých obrazovek umožňuje lišta PREVIEW umístěná nad obrazovkou tabletu.
    * Vlastní kódy barev naleznete ve vašem firemním logomanuálu.

  • Pomocí lišty COLOR OPACITY nastavte průhlednost barevného pozadí na škále od 0 % do 100 %. Změny v úpravách ukládejte pomocí tlačítek SAVE nebo CANCEL v horním pravém rohu obrazovky.

6. Změny stylu textu písma a jeho barev

Styl textu písma na černé a bílé je možné měnit u všech statusů přepnutím z Abc do Abc. Změnu libovolné barvy písma je možné nastavit ve sloupci ACTIVE ITEM u probíhajících událostí WAITING a BOOKED.

Na závěr vytvořené téma uložte a přiřaďte v administraci ke skupině nebo konkrétnímu zařízení u zasedací nebo konferenční místnosti. Témata můžete nastavovat a měnit libovolně podle potřeb bez jakéhokoliv omezení.

See Booking System In Action

Our sales and support staff is ready to help you with your questions

By sending a message you agree to our
Terms and Conditions

© akurlee s.r.o.