Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Meeting Room Reporting pro Facility Management

31.8.2018

Mnoho firem neví jak řídit náklady na zasedací místnosti a další kancelářské prostory. Důvodem je špatná měřitelnost těchto nákladů, nejčastěji způsobená nedostatkem základních informací o tom, jak často se zasedací místnosti využívají. To vede k neřízeným investicím a k jejich celkovému nárůstu. Řešení přináší dokonale fungující technologie.

Pro nejlepší využití kanceláří při optimálních nákladech je důležitá digitalizace těchto místností. Jen tak dokážete efektivně řídit provoz zasedacích a konferenčních místností a zároveň díky chytré technologii MeetingRoomApp Reporting můžete měřit data, která pro svou firmu potřebujete. Jak? O tom si více povíme v článku.

MeetingRoomApp Reporting je analytický nástroj pro monitorování zasedacích a konferenčních místností, který je přímo propojený s rezervačním softwarem MeetingRoomApp. Používáním tohoto nástroje získáte dokonalý přehled o rezervacích a schůzkách, které se v budově uskutečnily, a zjistíte přesnou vytíženost jednotlivých místností. Pojďme si tento nástroj a jeho funkce popsat podrobněji.

Aktivace Reportingu

Základní nastavení pro generaci dat se nachází v MeetingRoomApp administraci Reporting v sekci Location a Period. Zde si uživatel volí lokace, pracovní čas a časové období, za které data potřebuje vygenerovat. V rámci Location může vybrat konkrétní zasedací místnost, jednotlivá patra i celé budovy. Pokud má firma budovy na různých kontinentech, ničemu to nevadí. Inteligentní převod časové zóny zajistí, že se data vygenerují v požadovaném časovém módu. Reporting generuje denní, týdenní, měsíční i roční data.

Reporting generuje denní, týdenní, měsíční i roční data.

Barevný indikační panel

Celkový přehled schůzek s okamžitým výsledkem zobrazuje barevný indikační panel neboli dashboard. Přehledný graf zahrnuje kompletní rezervace v přesných číslech. Jak plánované ad-hoc, tak i zrušené meetingy.

Vytíženost zasedacích místností

Funkce Top Usage zobrazuje v přehledném grafu zasedací místnosti a jejich celkové vytížení. Díky této funkci se dozvíte, která zasedačka je nejvytíženější a naopak. Pro jednotlivé místnosti funkce spočítá přesný počet uskutečněných schůzek i počet hodin strávených v konkrétní místnosti.

Vytvářet analýzy a reporty pomocí MeetingRoomApp Reporting  je velmi jednoduché.

HEAT mapa

Dalším užitečným nástrojem je Heat mapa. Ta zobrazuje, v kterou hodinu jsou zasedací nebo konferenční místnosti nejvyužívanější. Můžete tak snadno měřit provoz v těchto kancelářských prostorách. Nařídit úklid ve správný čas, naplánovat údržbu nebo vybrat nejvhodnější prostory pro konferenci už nebude sebemenším problémem.

Heat mapa MeetingRoomApp Reporting

Analýza celkové obsazenosti

Inteligentní funkce Total Occupancy graficky znázorňuje celkovou obsazenost a počet potencionálně volných hodin v zasedacích místnostech ve zvoleném období během pracovní doby. Tato data vám významně pomohou například při rozhodování o investicích do těchto prostor. V případě, že si nejste jistí, zda máte dostatečný počet zasedacích místností, nebo vám zasedací místnosti chybí, můžete na základě tohoto grafu vaši aktuální situaci velmi rychle vyhodnotit.

Funkce Total Occupancy

Vyhodnocování dat

Získaná data z MeetingRoomApp Reporting se dají využít chytře. Nejenže zjistíte, v jakém stavu vaše firma je, ale data můžete využít pro měření produktivity, pro řízení nákladů i při rozhodování o investicích. Proto je to ideální nástroj pro facility manažery, office manažery, správce budov, ale i pro recepce.

Vždy budete mít aktuální přehled o tom, co se u vás ve firmě děje, a získáte více času pro optimalizaci firemních procesů přesně tam, kde potřebujete. Pokud je vaším cílem rozvoj a růst infrastruktury, s tímto nástrojem je toho možné dosáhnout v každé firmě.

© akurlee s.r.o.