Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
  • „zákazníkem“ právnická osoba nakupující Produkt od společnosti Letsgood,
  • „Letsgood“ společnost Letsgood.com s.r.o., se sídlem Polská 1716/54, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 02565684, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 220957, která vyvíjí, vlastní a provozuje obchodní portál www.MeetingRoomApp.com, mobilní aplikace MeetingRoomApp pro Android a iOS, cloudovou administraci https://cloud.meetingroomapp.com a webovou aplikaci https://app.meetingroomapp.com,
  • „produktem“ jakýkoliv software, program nebo služba vytvořená Letsgood nebo zboží způsobilé pro prodej v obchodě. Užití produktu zákazníkem je upraveno „podmínkami užití služby“, které jsou dostupné před registrací do této služby,
  • „podmínkami užití“ pravidla a podmínky licenční smlouvy pro koncové uživatele, pravidla předplatného, pravidla servisu a ostatní dohody uzavřené se zákazníkem stanovené Letsgood a aplikovatelné na produkt vedle těchto Obchodních podmínek.
 2. Zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami zadáním objednávky učiněné online na www.meetingroomapp.com nebo jakémukoliv zaměstnanci společnosti Letsgood.

Objednávky a platební podmínky

 1. Letsgood stanovuje ceny a přijímá platby za produkt v následujících měnách v závislosti na státu sídla zákazníka: USD, EUR, CZK. Ceny v libovolné měně mohou být změněny společností Letsgood.
 2. Letsgood akceptuje většinu debetních a kreditních karet (dále jen „platební karty“) pro online objednávky přes platební brány provozované třetí osobou Braintree (Braintree je služba PayPal dostupná na braintreepayments.com), včetně, nikoliv však výlučně, PayPal. Letsgood neodpovídá za jakékoliv platební chyby vzniklé v důsledku nesprávných údajů na platebních kartách poskytnuté zákazníkem při učinění online objednávky, za jakékoliv omezení platební karty učiněné bankou zákazníka, nebo v důsledku chyby platební brány.
 3. Zakoupením produktu vyžadujícího pravidelné platby měsíčně/čtvrtletně/ročně (dále jen „opakující platby“), zákazník opravňuje Letsgood k účtování platební karty zákazníka automaticky v intervalu a v částce zvolené zákazníkem, založené na dostupném nastavení v průběhu prodeje. Zákazník souhlasí, že platební karta specifikovaná zákazníkem pro opakující platby je a bude znít na účet, jehož vlastníkem je zákazník, a že zákazník bude udržovat dostatečnou dostupnost v rámci limitu jeho platební karty, nebo dostatečné zdroje na účtu spojeném se zákazníkovou debetní kartou, případně, že zákazník bude platit opakující platby. Zákazník je oprávněn zrušit opakující platby kdykoliv přes zákaznický účet na https://cloud.meetingroomapp.com nebo v detailu objednávky před dnem splatnosti další opakující platby. Pokud zákazník zruší opakující platbu po tomto dni, zrušení opakující platby není účinné až do následujícího dne splatnosti opakující platby, a zákazníkovi nebude společností Letsgood poskytnuta žádná náhrada této platby, a to ani částečná.

Doručení produktu

 1. Letsgood doručuje nehmotné produkty celosvětově, a v rámci Evropské unie i fyzické produkty.
 2. Nehmotné produkty (licence nebo předplatné):
  • Letsgood doručuje nehmotné produkty. Detaily nezbytné pro umožnění zákazníkovi stažení a/nebo užití zakoupeného produktu budou Letsgood doručeny zákazníkovi přes e-mail na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
  • Letsgood využije svého obchodně přiměřeného úsilí k dodávání produktu zakoupeného zákazníkem k doručení tohoto produktu ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Letsgood neodpovídá za jakékoliv překročení tohoto časového rámce pro doručení produktu.
  • Produkt se považuje za doručený zákazníkovi dnem, kdy Letsgood odešle email s produktem na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem. Letsgood neodpovídá za jakékoliv chyby doručení produktu zákazníkovi, pokud se email vrátí zpět.
  • Vrácení a náhrada nehmotných produktů (licence a subscriptions):
   • Letsgood poskytuje možnost bezplatného vyzkoušení kteréhokoliv z produktů. V průběhu zkušební doby uvedené v příslušných podmínkách užití služby má zákazník možnost plně vyhodnotit produkt zdarma. Zákazník může na základě svého výhradního uvážení odstoupit od používání produktu kdykoli před uplynutím zkušební doby zdarma.
   • Jakákoli žádost o vrácení peněz po datu zakoupení produktu bude podléhat předchozímu schválení společnosti Letsgood a její přijetí bude na základě výhradního uvážení společnosti Letsgood, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
 3. Hmotné produkty (zařízení a rámečky):
  • Letsgood dodává hmotné produkty pouze na území Evropské unie.
  • Letsgood využije svého obchodně přiměřeného úsilí k dodávání produktu zakoupeného zákazníkem k doručení tohoto produktu ve lhůtě do 30 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.
  • Vrácení a náhrada hmotných produktů (zařízení, rámečky)
   • Jakákoli žádost o vrácení peněz po datu zakoupení produktu bude podléhat předchozímu schválení společnosti Letsgood a její přijetí bude na základě výhradního uvážení společnosti Letsgood, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

Daně a poplatky

 1. Cena produktu nezahrnuje jakékoliv národní, státní nebo místní poplatky a daně. Případné poplatky a daně platí zákazník.
 2. Zákazník nese výhradní odpovědnost za případnou daňovou povinnost, a žádné z těchto poplatků nemohou být zákazníkem odečítány z ceny zaplacené společnosti Letsgood na základě vystavené faktury.
 3. Koupě v členských státech Evropské unie (dále jen „EU“) může podléhat dani z přidané hodnoty. Zákazníci se sídlem v členském státě EU jsou odpovědni za poskytnutí platného DIČ, pokud jim bylo přiděleno.

Závěrečná ustanovení

 1. Jiné Obchodní podmínky a ujednání než stanovené v této dohodě jsou závazné pro Letsgood pouze tehdy, pokud jsou společností Letsgood přijaty v písemné podobě a podepsané oprávněným zástupcem Letsgood. 
 2. Tyto obchodní podmínky mohou být kdykoliv změněny společností Letsgood zveřejněním nového znění obchodních podmínek na webových stránkách www.MeetingRoomApp.com.
 3. Zákazník prohlašuje, že se seznámil se zněním této dohody, rozumí jejímu obsahu i všem jejím ujednáním.
 4. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky a smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory podléhají jurisdikci soudů České republiky.

Poslední změna: 1.6.2017

Chci vidět rezervační systém v akci

Náš obchodní tým a technická podpora je Vám k dispozici

Odesláním e-mailu souhlasíte s
Obchodními podmínkami

© Letsgood.com s.r.o.